Gränslandet

Urgammel leirplass? Foto: Naturcentrum AB.Urgammel leirplass? Foto: Naturcentrum AB.

Telte og leve leirliv

Det er mange fine teltplasser i Grenselandet, men det kan være langt mellom dem. Og det er ikke alltid lett å sette opp et telt på et vindfullt snaufjell eller i ekstremt steinete blokkterreng. Begynn derfor å lete etter en passende plass i god tid!

Leirplasser

Som en service for besøkende er det noen tilrettelagte leirplasser. På disse er det bålplass, plass for telt og iblant et le der du kan søke ly for vær og vind. Du får overnatte i en kortere periode men ikke bli lengre tid på samme sted. Alle er velkomne, selv om det allerede er noen der!

Sårbare fugler

Storlom og fiskeørn forlater reiret når det kommer mennesker i nærheten. Unngå å slå leir dersom du ser en lom eller en fiskeørn i nærheten.

Tid for middag. Foto: Kentaroo Tryman.Tid for middag. Foto: Kentaroo Tryman.

Leirplasser

Leirplasser er markert på siden KART »

Du får telte nesten overalt, men ikke her!

  • I Töfsingdalens nationalpark.
  • Ved Töfsingen, Stora Våndsjön, Hävlingen, Storåns øvre løp og Burusjön dersom det ikke finnes en tilrettelagt leirplass.
  • På øyer i Femundsmarka nasjonalpark.
  • I nærheten av fuglereir.
  • I nærheten av låste hytter eller koier ettersom de som oftest er private.

Arrangør av organiserte turer...

... har et særskilt ansvar. I Norge anbefales grupper å benytte spesielt tilrettelagte leirplasser. Kontakt Fylkesmannen for mer informasjon.

Ved større eller tilbakevendende arrangementer i Sverige bør man gjøre en avtale med länsstyrelsen. Hva som gjelder for organisert friluftsliv i Sverige, kan du lese mer om her »