Gränslandet

Blant jerv og ulvelav

Hvilke to levende skapninger er mest karakteristiske for Grenselandet? Det må nok bli jerv og ulvelav. Jerven fordi den er som skapt for de steinete, karrige fjellene og glisne skogene. Ulvelaven fordi den er så vakker og vanligere her enn noe annet sted i Skandinavia. Vi lar dem bli symboler for Grenselandets interessante plante- og dyreliv.

De fire store

Alle våre fire rovdyr forekommer i Grenselandet, mer eller mindre regelmessig. Men du skal ha hellet med deg om du får øye på noen av dem.
Les mer »

Elgen – myras konge

Om vinteren vandrer mange elger nordfra til traktene øst for Femunden.
Les mer »

Moskus – istidsdyr på grensen

Om du møter en moskus, ta det rolig og hold deg på avstand. Moskus kan gå til angrep dersom de føler seg truet.
Les mer »

Flere dyr…

Oter, bever og lemen er andre dyr du kan støte på. Les mer »

Langveisflygende gjester og hardføre overvintrere

Om sommeren skriker og piper det i Grenselandets fjell, myrer og skoger.
Les mer »

Krypende lyng og blomstrende urter

Grenselandets planteverden domineres av krypende planter og lyng som er godt tilpasset de magre forholdene.
Les mer »

Ulvelav – den vakre giften

I gamle dager la folk ut kjøttbiter med knust glass og oppsmuldret ulvelav for å forgifte ulver og rever. Les mer »

Lav – et smart samspill

Mange ulike lavarter kanter din vandringsvei. Lær deg å kjenne igjen noen, og husk at lava er noe helt annet!
Les mer »

Sopp – til glede for kyr og mennesker

Før i tiden spiste man ikke matsopp, men vedsopp ble brukt til så mangt. Og den ynglingen som blandet sammen knuskkjuke med nordlig aniskjuke hadde ingen stor framgang på dansen.
Les mer »

I fiskernes verden

I Grenselandets alle vassdrag og innsjøer finnes det en spennende dyreverden. Under overflaten finnes åtte fiskearter sammen med mengder av ulike småkryp. Les mer »

Rapporter...

... observasjonene dine eller les om andres på www.artportalen.se og www.artsdatabanken.no