Gränslandet

Falkefangerleir.Falkefangerleir.

Carl von Linné og falkefangerne

I og omkring Grenselandet er det flere steder med navn som Falkhöjden eller Falkfangarhøgda. De stammer sannsynligvis fra en tid da falkefangere bygget feller inntil høye berg.

Falkene ble solgt til Tyskland, Nederland og forskjellige araberland der jakt med trente falker var en populær sport blant fyrster og stormenn. Det svenske hoffet moret seg også med falkejakt fram til midten av 1700-tallet, men det var aldri så utbredt som lenger sør i Europa.

Linné møtte falkefangerne

Da Carl von Linné vandret fra Grövelsjön til Røros i 1734, passerte han to falkefangerleirer. Han beskriver at falkefangerne hadde en due som lokkemat og en varsler som spaner. Når varsleren fikk se en falk, varslet den, og falkefangeren gjemte seg i koia. Falken slo ned på dua og ble fanget i et nett. Deretter måtte den sitte lenket med en hette over øynene i påvente av den lange reisen sørover.

Gå i Linnés fotspor

En av falkefangerleirene som Linné besøkte, ligger i Femundsmarka, rett nedenfor Store Svuku. Her ses fremdeles i dag rester av falkefangerleiren i form av en grop i bakken og et skilt som forteller at du har kommet rett. Plassen er merket på norske kart. Den andre leiren Linné besøkte, lå mellom Salsfjellet og Elgåhogna.

Fra Grövelsjöns sørstrand kan du gå i Linnés fotspor. Linnéstigen bukter seg oppover siden på Salsfjället og fortsetter inn i Norge. Linné og følget hans gikk helt til Røros.

”Utsikten her mellom fjellene er ganske herlig og bemerkelsesverdig; for da man kommer inn mellom tvenne berg, får man se vide og slette felt, uten skog eller høyder, om hvilke på alle sider står de i skyene stigende fjell, som murer eller festninger ...” Slik skrev Carl von Linné om sin vandring fra Grövelsjön opp mot Salsfjellet.

Jaktfalk. Foto: Naturcentrum AB.Jaktfalk. Foto: Naturcentrum AB.

Vandring langs Linnéstigen. Foto: Kentaroo Tryman.Vandring langs Linnéstigen. Foto: Kentaroo Tryman.

Boktips

Carl von Linnés Dalaresa. Bokförlaget Natur och Kultur. 2004.

Rester av falkefangerleir...

... finnes også på snaufjellet inntil veien opp på Jakobshöjden, øst for Grövelsjön.

Visste du at...

... man kunne få 50 000 kroner for en trent jaktfalk på 1700-tallet, omregnet til dagens pengeverdi.