Gränslandet

Reinbeiteområde

Grenselandet er et samisk kulturlandskap. Det er reinbeiteområde og arbeidsplass for reindriftssamer.

Åtte årstider

I den samiske kulturen har klimaet og årstidene alltid hatt stor betydning. Det samiske reindriftsåret kan beskrives ut fra de åtte årstidene som finnes i det samiske språket.
Les mer »

Et samisk kulturlandskap

Samer har levd i Grenselandet i lang tid. Det er et samisk kulturlandskap, men sporene kan være vanskelige å se for et utrent blikk.
Les mer »

Samelandsbyer og reinbeitedistrikt

Det er seks samelandsbyer i Grenselandet, men en samelandsby er ikke en landsby i betydningen en samling med hus.
Les mer »

Ikke forstyrr reinsdyrene!

Grenselandet er reinbeiteområde og arbeidsplass for reingjeterne. Rein som blir forstyrret, kan havne på avveie og miste dyrebar energi. Reinsdyrene er sårbare for forstyrrelse hele året, men spesielt i april, mai og juni. Det er tiden før, under og etter reinkalvingen.

Å huske på i reinbeiteområde:

  • Hold alltid hunden i bånd!
  • Rein har fortrinnsrett for mennesker og snøskutere.
  • Om du ser en reinflokk på vandring, sett deg ned så du ikke skremmer reinsdyrene. Hvis de beiter rolig, hold deg på avstand slik at du ikke forstyrrer dem.

Sapmi...

... er samenes land som strekker seg over fire land, Russland, Finland, Norge og Sverige. Der har samer levd i uminnelige tider.