Gränslandet

Senaste nytt

Spektakulär transport

.

Rogen är stort och ibland kan det vara svårt att, på ett effektivt sätt, transportera material till leder eller raststugor. Ibland använder naturbevakarna sig av helikopter för att få ut material i området. Just nu flygs spångvirke ut till flera platser.

  helikopterspng

Fjällräven - på väg tillbaka i Gränslandet

.

De sista 3-4 åren har det skett mycket spännande för fjällräven i Skandinavien. Diverse stödåtgärder på båda sidor av gränsen, och inte minst två lämmelår i följd (2010 och 2011), har gjort att den charmiga fjällräven har dykt upp på flera ställen. Många ungrävar är i farten, och fjällräv har registrerats i områden där man inte sett räv på flera årtionden, bland annat i Femundsmarka.

Om du skulle få turen att se en fjällräv så anmäl det gärna till Statens naturoppsyn i Norge eller till Länsstyrelsen i Sverige!

Ju mer kunskap vi får om detta djur, desto lättare blir det att rädda den!

fjellrev_sylan_2012_redigertFoto: Tom Johansen, SNO

Starka isar

.

Lite snö, men starka isar i Femundsmarka.

Vintern har så här långt har varit snöfattig i Femundsmarka. På nyåret kom det lite snö och det är möjligt att åka skidor. För att minska risken att repa dina skidor rekommenderas framför allt att du tar dig fram på fuktiga områden, som t ex myrarna i Langtjønnaområdet. Perioder med stark kyla och lite snö har gett starka isar, men tänk på att alltid iaktta vanliga försiktighetsåtgärder när du rör dig på isarna.