Gränslandet

Tenk om dette landskapet i stedet hadde blitt en kraftverksdam! Foto: Marcus Elmerstad.Tenk om dette landskapet i stedet hadde blitt en kraftverksdam! Foto: Marcus Elmerstad.

Glemte kraftverksplaner

Hoppende fisk og fritt brusende elver virker kanskje selvfølgelig i Grenselandet, men virkeligheten kunne ha blitt annerledes. I 1957 holdt en svensk-norsk utredning tommelen opp for de virksomhetene som ville regulere Femund-/Trysilelva og gjøre både Rogen og Femunden til kraftverksdammer. Fem meter skulle Rogens vannivå variere, og da hadde strendene aldri blitt de samme igjen.

Men 15 organisasjoner med Naturvernforbundet i spissen tok opp kampen for elva og innsjøene. Gjennom et intenst motstandsarbeid, med ministermøter, torgmøter og artikler klarte de å få reguleringssøknaden avslått i 1969. Kanskje ga også oljefunnene utenfor norskekysten en følelse av at framtidens mangelvare kanskje ikke var energi, men uberørt natur. Men først i 1973 kunne elvas forsvarere puste helt ut, Femundsmarka ble nasjonalpark og fredet fra framtidige vannkraftplaner.