Gränslandet

  • Grovelsjon
  • Granslandet
  • Vy
  • Toppbanner

VÄLKOMMEN TILL GRÄNSLANDET

Mitt i Skandinavien, i gränstrakterna mellan Sverige och Norge, finns ett stort spännande naturområde. Mer än 2 000 kvadratkilometer med skyddad natur. Här finns sällsynta djur och växter, uråldriga träd och märklig blockterräng. Fjällvidder, gammelskog och kristallklara vatten ger upplevelser för alla sinnen. Vi kallar det för Gränslandet!

Många uppfattar Gränslandet som en orörd, öde och avlägsen vildmark. Ett väglöst land, fjärran från civilisationens brus, där bara vindens sus och vattnets porl avbryter den oändliga tystnaden. Ett land där storlommens ödsliga läte ljuder genom den ljusa sommarnatten. Ett land där du kan vistas i veckor utan att se en annan människa.

Men Gränslandet rymmer också lättillgänglig fjällterräng där hundratals människor dagligen är på tur. Och det där med orörd vildmark är en sanning med modifikation. I Gränslandet har människor levt i tusentals år. Många har livnärt sig på jakt, fiske och renskötsel. Andra har varit skogshuggare och flottare. Några har till och med lyckats bedriva jordbruk.

Välkommen till Gränslandet och till denna hemsida. Klicka dig runt och lär dig mer om ett av Skandinaviens mest spännande naturområden. Och framför allt, kom dig ut och upplev Gränslandet!

Med hälsning

Länsstyrelserna i Jämtland och Dalarna
Fylkesmännen i Hedmark och Sør-Trøndelag