Gränslandet

Vid lägerelden. Foto: Naturcentrum.Vid lägerelden. Foto: Marcus Elmerstad.

Tända lägereld

Visst smakar kaffet bäst om det är kokt över öppen eld. Och visst kan en lägereld tina upp både humör och frusna fingrar på en trött vandrare. Därför är det tillåtet att göra upp lägereld i Gränslandet, men bara på vissa platser och under vissa omständigheter.

Fyra viktiga tumregler för eldning

Bestämmelserna när det gäller öppen eldning är ganska komplicerade. Olika regler och tider gäller i Norge och Sverige och det finns olika föreskrifter i Gränslandets olika områden. Här nedan presenteras några allmänna tumregler som alltid gäller.

  • Det är inte tillåtet att hugga ner levande eller döda träd eller elda med fallna trädstammar!
  • Bygg inga nya eldstäder!
  • Spara på veden – den ska räcka till många!
  • Släck elden efter dig. Du ansvarar för att den inte sprider sig!

Eldningsförbud i Sverige och Norge

I Norge gäller generellt eldningsförbud i eller i närheten av skogsmark under perioden 15/4–15/9. Men det är tillåtet att göra upp eld på kalfjället. Det finns också två godkända eldplatser som får användas under perioden med eldningsförbud. Den ena ligger vid Muggas utlopp i Femunden och den andre vid Langtjønnbua.

Brandmyndigheten i Sverige kan utfärda eldningsförbud när brandfaran är stor. Då är all form av öppen eld förbjuden. Information om när det råder eldningsförbud finns på länsstyrelsernas och kommunernas hemsidor .

Kaffet är klart!Kaffet är klart!

Var rädd om historiska minnesmärken! Lågor och torrträd får ej eldas.Var rädd vårt biologiska arv. Torrträd får ej eldas.

Foton: Naturcentrum AB.

Särskilda regler för vissa områden

  • I Töfsingdalens nationalpark är all eldning förbjuden.inom 600 meter från Töfsingen eller 600 meter från sjöar och vattendrag från och med Storån uppströms till Hävlingen.

I följande områden är det bara tillåtet att elda med utlagd ved på särskilt iordningställda platser:

  • I Rogens naturreservat kring Bredåsjön, Rogen, Tandsjön, Abborrvikarna och Vingarna.
  • I Långfjällets naturreservat kring Hävlingen och Storån.
  • I Städjan-Nipfjället naturreservat kring Burusjön.

Dessa områden redovisas fjällkartan 1:50 000. Du kan även se dem på kartorna under fliken KARTOR »