Gränslandet

Bland järv & varglav

Vilka två levande varelser är mest karakteristiska för Gränslandet? Det måste nog bli järv och varglav. Järven för att den är som gjord för de steniga, karga bergen och glesa skogarna. Varglaven för att den är så vacker och vanligare här än någon annanstans i Skandinavien. Vi låter dem bli symboler för Gränslandets intressanta växt- och djurliv.

De fyra stora

Alla våra fyra rovdjur förekommer i Gränslandet, mer eller mindre regelbundet. Men du ska ha tur om du får syn på någon av dem. Läs mer »

Älgen – myrens konung

Om vintern vandrar många älgar norrifrån till trakterna öster om Femunden. Läs mer »

Myskoxar – istidsdjur på gränsen

Om du möter en myskoxe, ta det lugnt och håll dig undan. Myskoxar kan gå till anfall om de känner sig hotade.
Läs mer »

Flera djur…

Utter, bäver och lämmel är andra djur du kan stöta på. Läs mer »

Långväga flygande gäster och tåliga övervintrare

Om sommaren kraxar och piper det i Gränslandets fjäll, myrar och skogar.
Läs mer »

Krypande ris och blommande örter

Gränslandets växtvärld domineras av krypande växter och ris som är väl anpassade sig till de magra förhållandena. Läs mer »

Varglav – det vackra giftet

I gamla tider lade folk ut köttbitar med krossat glas och söndersmulad varglav för att förgifta vargar och rävar.
Läs mer »

Lav – ett listigt samspel

Många olika lavar kantar din vandringsväg. Lär dig känna igen några och kom ihåg att lava är något helt annat! Läs mer »

Svamp – till nytta för kor och människor

Förr i tiden åt man inte matsvamp, men vedsvampar användes till mycket. Och den yngling som blandade ihop fnösketicka med doftticka hade ingen stor framgång på dansen. Läs mer »

I fiskarnas värld

I Gränslandets alla vattendrag och sjöar finns en spännande djurvärld. Under ytan förekommer åtta fiskarter tillsammans med mängder av småkryp.
Läs mer »

Rapportera...

... dina observationer eller läs om andras på www.artportalen.se och www.artsdatabanken.no