Gränslandet

Älgtjur på besök under vårvintern.Älgtjur på besök under vårvintern.

Älgen - myrens konung

Om vintern samlas många älgar på östsidan av Femunden där snötäcket oftast är tunt. Älgarna vandrar lång väg hit, ända från trakterna av Røros och sjön Aursunden. Många unga tallar får ett karaktäristiskt utseende genom att grenarna blir helt avbetade så långt upp som älgarna når.

På annat håll i Gränslandets skogar möter man sällan en älg eftersom där är ont om lämplig föda. Då är nog chansen större på myrarna eller vid något av vattendragen Älgarna älskar nämligen att äta vattenväxter. De kan stå i timtal och mumsa med vatten till midjan, och till och med dyka om det skulle behövas.

Älgen brukar kallas skogens konung men den minst lika mycket kung av myrlandet. Genom att spärra ut sina fyra tår kan älgen gå över sankmarker där en människa skulle sjunka igenom.

Älgbetade tallar i Femundsmarka.Älgbetade tallar i Femundsmarka.

Foton: Naturcentrum AB.