Gränslandet

Brandspår i tall - så kallat brandljud. Foto: Naturcentrum AB.Brandspår i tall. Foto: Naturcentrum AB.

Skogsbrand

Före de snabba brandutryckningarnas tid kunde ett blixtnedslag snart utvecklas till en stor, omfattande skogsbrand. Vissa torrsomrar är ökända brandår, då det brann över stora delar av barrskogsbältet.

Många djur och växter är anpassade att överleva återkommande bränder. En av dessa är tallen. Den överlever för det mesta en brand tack vare sin höga krona och tjocka bark.

I Gränslandet kan man se spår efter brand på gamla träd och stubbar. Undersökningar i Gutulia nationalpark visar att det brunnit fyra gånger sedan 1700-talet; åren 1700, 1720, 1800 och 1860. Det har även brunnit på många andra platser i Gränslandet men alla sjöar, vattendrag och steniga kalfjäll har hindrat brändernas totala utbredning.

Därför släckte inte brandkåren

År 2009 brann det på tre ställen i Femundsmarka nasjonalpark. Bränderna fick slockna av sig själva, för att naturen skulle få ha sin gång. Brandmyndigheterna höll bara elden under uppsikt så det inte uppstod någon risk för människor eller byggnader. Om du vill se hur livet återkommer efter en brand kan du besöka brandfältet någon kilometer väster om Reva.