Gränslandet

En kanske flera tusen år gammal gran! Foto: Marcus Elmerstad.En kanske flera tusen år gammal gran! Foto: Marcus Elmerstad.

Urgamla granar

I stora delar av Gränslandet kan du gå i många timmar utan att se en gran. Jorden är för näringsfattig och klimatet är för torrt. Men här och där dyker de upp på lite mer näringsrika dalgångar och på sluttningar kring Gutulia, Långfjället och Städjan. Här finns områden med frodig, högvuxen granskog. Vissa otillgängliga granbestånd har nästan helt undgått yxa och såg. I Gutulia är 30 meter höga granar ingen ovanlighet och den så kallade Storgrana är särskilt berömd.

På gränsen mot kalfjället växer enstaka busklika granar som har tuktats av vinden. Se på dem med respekt, sådana granar kan vara tusentals år gamla. På samma rot kan olika trädstammar avlösa varandra under århundradenas lopp, men det är ändå samma individ så det är faktiskt samma gran!