Gränslandet

En fin rullstensås. Foto: Naturcentrum AB.En fin rullstensås. Foto: Naturcentrum AB.

Alla gillar rullstensåsar

Många av fjällvärldens leder och stigar följer krönen av långsträckta åsar. Under fjällvandringen gör man gärna ett stopp för vila på just de här sträckorna, eftersom åsarna ofta erbjuder en torr sittplats med fina utblickar över omgivningen.

I fjällen finns många olika slags långsträckta ryggar. En äkta rullstensås är uppbyggd av välsorterade lager av sand, grus och runda slipade stenar. Den har bildats i tunnlar under inlandsisen där smältvattnet från isen forsade fram i mäktiga isälvar. Det brusande vattnet förde med sig stora mängder sten som slipades och nöttes ner. Där älven mynnade i havet eller en stor issjö lugnade sig vattnet. Sand, grus och sten sjönk till botten och byggde upp en ås. Åsarna är i stort sett orienterade i samma riktning som isens rörelse.

En fin ås sträcker sig från nordsidan av Rogen längs Reva till Revsjoen och Stormyråsen.