Gränslandet

Blockterräng i Femundsmarka nasjonalpark. Foto: Naturcentrum AB.Blockterräng i Femundsmarka nasjonalpark. Foto: Naturcentrum AB.

Var kommer alla stenar ifrån?

Ja, den frågan känns nog så befogad när man vandrar genom Femundsmarka och kring Rogen. Det verkar nästan som om stenar och block vuxit rakt upp ur marken, men så är det ju förstås inte. Det är istället den väldiga inlandsisen som brutit loss alla stenarna från berget och sedan lämnat dem huller om buller på marken då den smälte. Blockrikedomen beror också på berggrunden. Den vanligaste bergarten i Gränslandet är sparagmit – en hård och svårvittrad sandsten som kunde spricka men inte så lätt malas till sand.