Gränslandet

Ett märkligt istidslandskap. Foto: Naturcentrum AB.Ett märkligt istidslandskap. Foto: Naturcentrum AB.

Vem har varit på Juttulslätten?

I de östra delarna av Långfjällets naturreservat, dit få besökare någonsin tar sig, ligger den flacka och säregna Juttulslätten. Myrar, sjöar och glest trädbevuxen fjällhed breder ut sig över vidderna. Märkliga landformer från olika istider sätter prägel på landskapet. Att vandra i detta landskap är en speciell upplevelse och det är nästan så man börjar fundera på vilket årtusende man befinner sig i.

Området var en så kallad isdelarzon, i inlandsisens mest centrala delar, just där isen var som tjockast. Där låg isen mest stilla och därför har olika landformer från tidigare istider "övervintrat" och kunnat bevaras under istäcket.