Gränslandet

Falkfångarläger.Falkfångarläger.

Carl von Linné och falkfåglarna

I och omkring Gränslandet finns flera platser med namn som Falkhöjden eller Falkfangarhøgda. De härstammar sannolikt från en tid när falkfångare byggde fällor intill höga berg.

Falkarna såldes till Tyskland, Holland och olika arabländer där jakt med tränade falkar var en populär sport bland furstar och herremän. Svenska hovet roade sig också med falkjakt fram till mitten av 1700-talet men det var aldrig så utbrett som längre söderut i Europa.

Linné mötte falkfångarna

När Carl von Linné vandrade från Grövelsjön till Røros 1734 passerade han två falkfångarläger. Han beskriver att falkfångarna hade en duva som lockbete och en varfågel som spanare. När varfågeln fick se en falk varnade den och falkfångaren gömde sig i sin koja. Falken slog ner på duvan och fångades i ett nät. Sedan fick den sitta kedjad med en huva över ögonen, i väntan på den långa resan söderut.

Följ i Linnés fotspår

Ett av falkfångarlägren som Linné besökte ligger i Femundsmarka, strax nedanför Store Svuku. Här syns än idag rester av falkfångarlägret i form av en grop i marken och en skylt som talar om att du har kommit rätt. Platsen är utmärkt på norska fjällkartan. Det andra lägret Linné besökte låg mellan Salsfjället och Elgåhogna.

Från Grövelsjöns sydstrand kan du följa i Linnés fotspår. Linnéstigen ringlar sig upp för Salsfjällets sluttning och fortsätter in i Norge. Linné och hans sällskap gick ända till Røros.

”Prospekten här emellan fjällen är ganska härlig och remarkabel; ty då man kommer emellan tvenne berg in, får man se vida och slätta fälten, utan skog eller knylar, om vilka på alla sidor stå de i skyn stigande fjällberg, såsom murar eller fästningar…” Så skrev Carl von Linné om sin vandring från Grövelsjön upp mot Salsfjället.

Jaktfalk. Foton: Naturcentrum AB.Jaktfalk. Foton: Naturcentrum AB.

Vandring längs Linnéstigen. Foto: Kentaroo Tryman.Vandring längs Linnéstigen. Foto: Kentaroo Tryman.

Boktips

Carl von Linnés Dalaresa. Bokförlaget Natur och Kultur. 2004.

Rester av falk-
fångarläger...

... finns även på kalfjället intill leden upp på Jakobshöjden, öster om Grövelsjön.

Visste du att...

... man kunde betala 50 000 kronor för en tränad jaktfalk på 1700-talet, omräknat till dagens penningvärde.