Gränslandet

Övre Hågådalen

Om Fjäll-Östen, kraftkvinnan Stina och andra människor som levt och verkat på Övre Hågådalens fjällgård i Långfjällets naturreservat går att läsa i boken Ödebygdsminnen av Tomas Ljung. Han beskriver gården som ”Idrefjällens vackrast belägna gård” och menar att den lilla gården med sina gråa byggnader inte liknar något annat jordbruk i Dalarna. Platsen har ursprungligen använts av samer sedan lång tid tillbaka.

Övre Hågådalen ligger i väglöst land på 725 meters höjd över havet, vid foten av Näsfjället. Gården byggdes någon gång i början av 1800-talet. Här hade man bra fiskevatten utanför knuten och stora slåtterland kring myrar och stränder.

Någon väg byggdes aldrig till gården och livet förändrades därför mindre än på de flesta andra gårdar. Här levdes ett gammaldags självhushållarliv långt in på 1900-talet. 1955 upphörde jordbruket då gårdens djur såldes. Numera ägs gården av skogsföretaget Korsnäs och befolkas främst vid rip- och älgjakten.

Boktips

Ljung, T. 2004: Ödebygdsminnen. Berättelser om människorna nord i marken. Länsstyrelsen i Dalarnas län.