Gränslandet

Renbetesland

Gränslandet är ett samiskt kulturlandskap. Det är renbetesland och arbetsplats för renskötande samer.

Åtta årstider

I den samiska kulturen har klimatet och årstiderna alltid haft stor betydelse. Det samiska renskötselåret kan beskrivas utifrån de åtta årstider som finns i det samiska språket. Läs mer »

Ett samiskt kulturlandskap

Samer har levt i Gränslandet sedan lång tid tillbaka. Det är ett samiskt kulturlandskap men spåren kan vara svåra att se för ett otränat öga.
Läs mer »

Samebyar och renbetesdistrikt

Det finns sex samebyar i Gränslandet, men en sameby är inte en by i betydelsen en samling hus. Läs mer »

Stör inte renarna!

Gränslandet är renbetesland och arbetsplats för renskötarna. Renar som blir störda kan hamna på avvägar och förlora dyrbar energi. Renarna är känsliga för störning året runt, men särskilt under april, maj och juni. Det är tiden före, under och efter renkalvningen.

Att tänka på i renbetesland:

  • Håll alltid hunden kopplad!
  • Renar har förträde före människor och snöskotrar.
  • Om du ser en renhjord på vandring, sätt dig ner så att du inte skrämmer renarna. Om de betar lugnt, håll dig på avstånd så stör du dem inte.

Sapmi...

... är samernas land som sträcker sig över fyra länder, Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Där har samer levt sedan urminnes tider.