Gränslandet

Senaste nytt

Starka isar

den . .

Lite snö, men starka isar i Femundsmarka.

Vintern har så här långt har varit snöfattig i Femundsmarka. På nyåret kom det lite snö och det är möjligt att åka skidor. För att minska risken att repa dina skidor rekommenderas framför allt att du tar dig fram på fuktiga områden, som t ex myrarna i Langtjønnaområdet. Perioder med stark kyla och lite snö har gett starka isar, men tänk på att alltid iaktta vanliga försiktighetsåtgärder när du rör dig på isarna.