Gränslandet

En tur på Femunden med MS Fæmund II. Foto: Naturcentrum AB.En tur på Femunden med MS Fæmund II. Foto: Naturcentrum AB.

Femunden - stor och fiskrik

Femunden är Norges tredje största sjö, och den enda stora norska sjön som inte är reglerad. Den breder ut sig över 200 kvadratkilometer och är nästan sex mil lång från norr till söder. Det största djupet är 132 meter men sjön har också grunda partier med stor fiskrikedom.

I sjön finns öring, röding, harr, sik, gädda, abborre, lake och elritsa. Inga nya fiskarter har planterats ut vilket gör Femunden till ett sällsynt orört fiskekosystem.

Sjön är berömd för sin mångfald av sik. Det finns åtminstone tre olika former av Femundssik, med olika storlek och olika lekplatser. Djupsiken leker på djupt vatten och växer långsamt, medan grundsiken leker på grunt vatten och växer snabbt. Sedan finns också älvsiken som leker i rinnande vatten och vid utlopp.

Länkar

MS Fæmund II »

Boktips

Spangen, A. 2004: Femundsbåtene. ISBN-82-303-0323-1

En tur med MS Fæmund II…

… är ett bra sätt att upptäcka Femunden. Redan 1887 började dess föregångare Fæmund att släpa timmer, köra varor och transportera människor över sjön. Båtleden var och är mycket viktig för de väglösa trakterna kring Femunden.

Färsk, rökt eller gravad sik kan avnjutas på Femund Fiskerlag i Elgå.