Gränslandet

Tänk om detta landskap istället blivit en kraftverksdamm! Foto: Marcus Elmerstad.Tänk om detta landskap istället blivit en kraftverksdamm! Foto: Marcus Elmerstad.

Glömda kraftverksplaner

Hoppande fisk och fritt brusande älvar verkar kanske självklart i Gränslandet, men verkligheten kunde också blivit helt annorlunda. År 1957 gjordes en svensk-norsk utredning tummen upp för de företag som ville reglera Femund-/Trysilelva och göra både Rogen och Femunden till kraftverksdammar. Fem meter skulle Rogens vattenyta variera, och då hade stränderna aldrig blivit sig lika igen.

Men 15 organisationer med Naturverneförbundet i spetsen tog upp kampen för älven och sjöarna. Genom ett intensivt motståndsarbete, med ministermöten, torgmöten och artiklar lyckades de få regleringsansökan avslagen 1969. Kanske gav också oljefynden utanför norska kusten en känsla av att framtidens bristvara måhända inte var energi, utan orörd natur. Men först 1973 kunde älvens försvarare helt pusta ut, då Femundsmarka blev nationalpark och fredat av Stortinget från framtida vattenkraftsplaner.