Gränslandet

  • Granslandet
  • Grovelsjon
  • Vy
  • Toppbanner

Velkommen til Grenselandet

Midt i Skandinavia, i grensetraktene mellom Sverige og Norge, er det et stort og spennende naturområde. Mer enn 2 000 kvadratkilometer med vernet natur. Her er det sjeldne dyr og planter, urgamle trær og særpreget blokkterreng. Fjellvidder, gammelskog og krystallklare vann gir opplevelser for enhver smak. Vi kaller det for Grenselandet!

Mange oppfatter Grenselandet som en uberørt, øde og avsidesliggende villmark. Et veiløst land, fjernt fra sivilisasjonens brus, der bare vindens sus og vannets sildring avbryter den uendelige stillheten. Et land der storlommens ødslige låt kan høres i den lyse sommernatten. Et land der du kan gå i ukevis uten å se et annet menneske.

Men Grenselandet rommer også lett tilgjengelig fjellterreng der hundrevis av mennesker daglig er på tur. Og det med urørt villmark er en sannhet med modifikasjoner. I Grenselandet har det levd mennesker i tusenvis av år. Mange har livnært seg av jakt, fiske og reindrift. Andre har vært tømmerhoggere og fløtere. Noen har til og med drevet jordbruk.

Velkommen til Grenselandet og til denne hjemmesiden. Klikk deg rundt og lær mer om et av Skandinavias mest spennende naturområder. Og framfor alt, kom deg ut og opplev Grenselandet!

Med hilsen
Länsstyrelsene i Jämtland og Dalarna
Fylkesmennene i Hedmark og Sør-Trøndelag