Gränslandet

Gammelskog

Den glisne skogen med sine krokete kjempefuruer er et av Grenselandets typiske kjennetegn. Men her finnes det også fjellbjørkeskog og granskog. Og selv om skogen er gammel, har både øks og sag fått satt sitt preg på den.

Skogen vandrer på fjellet

Etter istiden var tregrensen 400–500 meter høyere opp enn den er i dag. Men nå virker det som om den er på vei oppover igjen. Les mer »

Furuskog og urfuruer

Den knudrete furua er Grenselandets symbol. Og iblant kan man undres om det virkelig er en skog, når hvert tre later til å stå for seg selv? Les mer »

Tørrfuruer og låger

Det er strengt forbudt å tenne opp med tørre trær og falne trestammer. Den døde veden lever! Les mer »

Urgamle graner

Granskog er det ikke så mye av i Grenselandet. Men enkelte graner er urgamle. Les mer »

Skogbrann

Før i tiden brant det i skogen omtrent hvert hundrede år. Enkelte tørrsomre er beryktede brannår. Les mer »

Tømmerhogging

Den store avvirkningen rundt Rogen på 1950-tallet var en av de siste som ble gjort på gammeldags vis, før skogsbilveienes og tømmerbilenes tid. Les mer »