Gränslandet

Blokkterreng i Femundsmarka nasjonalpark. Foto: Naturcentrum AB.Blokkterreng i Femundsmarka nasjonalpark. Foto: Naturcentrum AB.

Hvor kommer alle steinene fra?

Ja, det spørsmålet kjennes nokså berettiget når man vandrer gjennom Femundsmarka og rundt Rogen. Det virker nesten som om steiner og blokker har vokst rett opp av bakken, men slik er det jo selvsagt ikke. Det er i stedet den enorme innlandsisen som har brutt alle steinene løs fra fjellet og deretter etterlatt dem hulter til bulter på bakken da den smeltet. At det er så mye blokker, kommer også av berggrunnen. Den vanligste bergarten i Grenselandet er sparagmitt – en hard sandstein som ikke forvitrer så lett. Den kunne sprekke, men ikke så lett males til sand.