Gränslandet

Forbønder

I selvhusholdningens tid levde folk av det som gården ga, men enkelte ting trengte man å bytte til seg. Derfor reiste bøndene i lange rekker av sleder om vinteren. Dette ble kalt ”forbondereiser”, fordi bøndene kjørte ”foror” eller lass.

Et av Nordens største markeder fantes og finnes fortsatt i Røros. I 1855 kom noen tusen personer dit for å kjøpe, bytte eller selge varer som skinn, salt, smykker, lin og hester. I dag har markedet nærmere sytti tusen besøkende hvert år. Skinn og smykker selges fortsatt, men ikke like mye salt!

Før var markedet et viktig avbrudd i hverdagen, og for mange den eneste sjansen til å treffe folk fra andre trakter. Brennevinet flommet, og ungdommene lærte seg å danse rørospols.

På begynnelsen av 1900-tallet nådde landeveier og jernbanelinjer lenger ut på bygdene, og snøen ble ikke like viktig som transportvei. Forbondereisene tok slutt. Men i 1981 reiste en gruppe moderne forbønder til Rørosmartnan fra Klövsjö i Jämtland. Föreningen Forbonden samler årlig sleder, hester og folk som vil holde liv i en tradisjon som en gang var viktig i Grenselandet og andre områder.