Gränslandet

De solbrente bygningene omgis fremdeles av blomstrende enger. Foto: Naturcentrum AB.De solbrente bygningene omgis fremdeles av blomstrende enger. Foto: Naturcentrum AB.

Gutulisetra

Ved Gutulisjøen ligger den vakre Gutulisetra. Setra består av tre voller – Nedpåvollen, Oppåvollen og Lillebovollen. De solbrente tømmerhusene i bakken ned mot innsjøen gir et idyllisk inntrykk, men livet på setra var ikke alltid så lett. Det var hardt arbeid med engslåtter, melking og foredling av melka. Før i tiden holdt slåtter og beitemarker seg åpne og ga opphav til en artsrik flora. I dag omgis bygningene fremdeles av blomstrende enger med arter som blåklokke, prestekrage, harerug og marinøkkel.

Det var også en tid da fjellkyrs bjeller og budeiers rop ennå hørtes fra skråningene ved innsjøen. Fra midten av 1750-tallet tok folket fra gårdene i Lillebo ved Vurrusjøen og Sorken ved Femunden dyrene sine hit for å beite hver sommer.

Seterbruket pågikk helt fram til 1949. Deretter sto de gamle husene og forfalt, men mellom årene 1975–83 ble de 13 tømmerstuene restaurert med hjelp av gammel håndverkstradisjon. Flere av husene var i så dårlig stand at de måtte tas ned og bygges opp igjen fra grunnen av.

Setra er bemannet i noen sommeruker og da kan du få kjøpt kaffe og vafler. Det er også en rastehytte der som alltid står åpen.

Restaureringen av Gutilisetra...

... var et samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Norsk skogmuseum, Statens skoger og konservatoren i Trysil og Engerdal kommuner.