Gränslandet

Vertsfolket på Käringsjön. Foto: Naturcentrum AB.Vertsfolket på Käringsjön. Foto: Naturcentrum AB.

Käringsjön

Käringsjön ligger ved den siste, mest steinete veiens ende i Rogens naturreservat. Plassen har lenge vært viktig for mange mennesker i traktene rundt Rogen og Femundsmarka. Samene slo seg ned ved Käringsjön i Rogenområdet på slutten av 1700-tallet og kalte da landsbyen sin Fjällsjön. Navnet Käringsjön fikk det etter en kjerring som hadde en fiskekoie her en gang på 1700-tallet. Hun gikk hit fra Tännäs, 17 kilometer unna. Det sies at hun strikket mens hun gikk for å utnytte tiden.

En annen som mange ganger vandret samme lange vei, var Pelle Wiberg. På begynnelsen av 1900-tallet hadde han butikk i Käringsjön og gikk de 17 kilometerne til Tännäs etter posten en gang i uken.

Men Pelle Wiberg og kona hans ble boende, stort sett selvforsynt. Det hendte at de dro på fest på ettervinteren til venner fire mil bort, og da festen var slutt, spente de på seg skiene og gikk hjem på skaren. Når det lysnet, var de hjemme og gikk rett inn i fjøset og melket kyrne.

Vei ble først anlagt til gården i 1965. Det tok Pelle Wiberg en hel sommer å bygge den. Og det var ikke før i 2001, to dager før julaften, at gården fikk innlagt strøm. Det var unektelig en hyggelig julegave, men allerede på nyttårsaften ble det strømbrudd. Da var det fint å ha det gamle dieselaggregatet fremdeles, som kunne gi litt reservestrøm.

Pelle Wibergs sønnesønn Per-Roger Wiberg har nå tatt over gården i Käringsjön og er oppsynsmann i Rogens naturreservat. Per-Roger og hans kone Kerstin tar også imot turister for overnatting i hytte eller til å leie kano.