Gränslandet

Övre Hågådalen

Om Fjäll-Östen, kraftkvinnen Stina og andre mennesker som har levd og virket på Övre Hågådalens fjällgård i Långfjällets naturreservat kan man lese i boken Ödebygdsminnen av Tomas Ljung. Han beskriver gården som ”Idrefjällens vakrest beliggende gård” og mener at den lille gården med sine grå bygninger ikke ligner på noe annet gårdsbruk i Dalarna. Plassen er opprinnelig blitt brukt av samer i lang tid.

Övre Hågådalen ligger i veiløst land på 725 meter over havet, ved foten av Näsfjället. Gården ble bygget en gang på begynnelsen av 1800-tallet. Her hadde man bra fiskevann rundt hushjørnet og stort slåtteland rundt myrer og strender.

Noen vei ble aldri anlagt til gården, og livet forandret seg derfor mindre enn på de fleste andre gårder. Her levde man et gammeldags selvhusholdningsliv langt inn på 1900-tallet. I 1955 opphørte jordbruket da gårdens dyr ble solgt. Nå eies gården av skogselskapet Korsnäs og befolkes først og fremst under rype- og elgjakten.

Boktips

Ljung, T. 2004: Ödebygdsminnen. Berättelser om människorna nord i marken. Länsstyrelsen i Dalarnas län.