Gränslandet

Melkeproduksjon på setra. Foto: Naturcentrum AB.Melkeproduksjon på setra. Foto: Naturcentrum AB.

Valdalsbygget

Den gamle fjellgården Valdalsbygget ligger helt inntil grensen til Norge. Hit flyttet nordmannen Per Perssen Lillebo og hans hustru Dordi på 1830-tallet. Familien besto i 1865 av ni personer, en hest, ni kyr, ti sauer og fire geiter. Vinterfôr til dyrene ble slått ved Gammeldalen og Valdalsbygget og på de vidstrakte myrene i sør. Familien var bofast på Valdalsbygget i tre generasjoner fram til 1922. Deretter ble Valdalsbygget brukt som setervoll fram til 1958.

Nå syder Valdalsbygget igjen av liv. På vei til vollen ønskes du velkommen av lyden fra fjellkyrnes bjeller. Rundt de grå bygningene springer det geiter i sommermånedene. Gården er godt bevart. Her står nesten alle hus som var nødvendig på en tradisjonell gård: våningshus, vinterfjøs, låver, stall, sommerfjøs og et lite hus ved bekken til å avkjøle melken i. Rester av en tjæregrav og en jordkjeller finnes også.

Om Valdalsbygget fortelles det mange spennende historier. Innrisset i våningshusets tømmervegger finnes navnene på de soldatene som oppholdt seg i området under andre verdenskrig. Vertsfolket kan fortelle mer om dette og annet interessant om stedet.

Gården eies nå av Statens Fastighetsverk og forpaktes ut til vertsfolket som driver setra på tradisjonelt vis. De har dyrene sine på sommerbeite og driver en liten servering med selvlagde produkter. Her er det også en rastehytte som er åpen året rundt.