Gränslandet

Utsikt over et kulturlandskap! Foto: Naturcentrum AB.Utsikt over et kulturlandskap! Foto: Naturcentrum AB.

Et samiskt kulturlandskap

Grenselandet rommer mange typer samiske kulturminner. Men sporene kan være vanskelige å se for et utrent blikk. Samene har brukt naturens egne materialer som raskt brytes ned og går tilbake til naturen.

Om du ser en gravd grop der bunnen er dekket med steiner, så kan det være en melkegrop. Der oppbevarte tidligere tiders reingjetere melk for å ha til våren når de kom tilbake til oppholdsstedet. Melken ble lagret i trekagger og ble tyktflytende.

Lenge etter at en torvgamme har rast, er det igjen en avrundet voll etter nedfalt never og mose. I midten finnes det ofte spor etter et gammelt ildsted, omgitt av steiner. Iblant har steinene sunket dypt ned i bakken. Plassen for det gamle ildstedet oppfattes da bare som en flekk med avvikende og frodig vegetasjon. Kull har fungert som gjødsel for gress og urter. Hvis du finner en slik plass, kan det være en gammel gammetomt.

En rund plass med frodig vegetasjon kan være spor etter en reinvoll. Den hadde en innhegning av tre eller stein der man tok inn reinene for melking. Iblant plukket man bort steiner fra reinvollen og la dem opp som små røyser. Med tiden skjules vollen mer og mer av einerbusker og kratt.

Melkegrop. Foto: Ewa Ljungdahl.Melkegrop. Foto: Ewa Ljungdahl.

Gammel gamme ved Rödsjöarna. Foto: Marcus Elmerstad.Gammel gamme ved Rödsjöarna. Foto: Marcus Elmerstad.

Lenker

Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum »

Samiskt informationscentrum »

 

Boktips

Ljungdahl, E. 2008: Samerna och rennäringen i södra Jämtland. Gaaltije och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Vernet i henhold til lov

Samiske levninger er som alle andre fornminner vernet i henhold til lov. Vernet gjelder også et område rundt fornminnet.

Kulturminneslagen »

Kulturminneloven »

Samiske levninger

beingjemmer
ildsteder
melkegroper
graver
offerplasser
reinvoller
reingjerder
boder
gammer
forfalne gammer
gammetomter
kjellergroper