Gränslandet

Idre samebys reinsdyr ved Städjan. Foto: Benny Jonsson.Idre samebys reinsdyr ved Städjan. Foto: Benny Jonsson.

Samelandsbyer og reinbeitedistrikt

En samelandsby er ikke en landsby i betydningen av en samling hus. Det er en økonomisk sammenslutning mellom reindriftssamer som virker i et område. Hver samelandsby har et landsbyområde for reinbeite. Samelandsbyens formål er å ordne reindriften innen landsbyens beiteområde for medlemmenes felles beste.

På samisk kalles samelandsby også for sijte. På den norske siden er det også en inndeling i såkalte reinbeitedistrikt.

Samelandsbyer og reinbeitedistrikt i Grenselandet

Grenselandet i Sør-Trondelag fylke inngår i Femund reinbeitesdistrikt. Det er vinterbeiteområde for reinsdyr som tilhører samene i Saanti Sijte og Gåebrien Sijte.

Grenselandet i Hedmark fylke inngår i Elgå reinbeitesdistrikt. Det er en beiteområde året rundt for reinsdyr som tilhører Svahken Sijte.

Grenselandets nordøstre deler er viktig sommerbeiteområde for reinsdyr som tilhører Ruvhten Sijte.

Store deler av Grenselandet, fra Rogen til Städjan, er sommerbeiteområde for reinsdyr som tilhører Idre samelandsby. Samelandsbyen har også vinterbeiteområde rundt Städjan og Fjätervålen.