Gränslandet

Besök Gränslandet

Carl von Linné var en av Gränslandets första turister, om vi nu får kalla honom så. Idag besöks Gränslandet av tusentals människor, inte bara från Sverige och Norge utan från hela världen. Vandrare, skidåkare, paddlare, fiskare och många andra kommer hit för att söka rekreation och utmaning. Alla vill att Gränslandet ska kunna upplevas lika spännande och oförstört som när Linné en gång kom hit.

Välkommen till Gränslandet, men tänk på att du är gäst. Du får fritt vandra, åka skidor, bada, plocka bär och svamp, men du måste självklart ta hänsyn till naturen och till de människor som lever här. Läs mer om vad du får och inte får göra.

Vandra

Du får vandra fritt över hela Gränslandet. I söder, kring Grövelsjön-Elgå och vid Städjan-Nipfjället, erbjuds lättillgänglig fjällterräng. I Femundsmarka nasjonalpark och Rogens naturreservat väntar mer strapatser. Läs mer »

Paddla

Möjligheterna till paddling är oändliga men ska du ut på längre turer måste du bära kanot och packning på vissa sträckor. Du får paddla kanot i de flesta sjöar och vattendrag, men inte alla.
Läs mer »

Fiska

Välkommen att pröva lyckan, men tänk på att du måste ha ett giltigt fiskekort och bara får fiska i upplåtna vatten. Gränslandet är ett fantastiskt fiskeparadis, såväl sommar som vinter.
Läs mer »

Åka skidor

Gränslandet lämpar sig utmärkt för skidturer under vintern. På svenska sidan finns markerade vinterleder. I Norge väntar fjällterräng där du tar dig fram på egen hand eller gör dagsturer från en turisthytte. Läs mer »

Åka snöskoter

Du är välkommen att köra snöskoter på markerad skoterled och några sjöar på den svenska sidan, men ingen annanstans i Gränslandet. Läs mer »

Tälta och leva lägerliv

I Gränslandet får du tälta fritt, men inte riktigt överallt. Du är alltid välkommen till någon av områdets lägerplatser.
Läs mer »

Tända lägereld

På vissa platser och under vissa omständigheter får du tända en lägereld, men du måste spara på veden. Det är alltid förbjudet att såga ner levande träd, torrträd eller elda med fallna stammar. Läs mer »

Ta med hunden

Ta gärna med dig hunden. Men den får inte springa lös och du måste hålla ordentligt avstånd till renhjordar och myskoxar även om den är kopplad.
Läs mer »

Besöka buer och raststugor

Längs vattendrag i Norge finns buer där du får övernatta under högst en natt. Raststugorna i Sverige är avsedda för rast på dagen och övernattning vid nödsituation. Läs mer »

Bo i stuga

Vill du ha det lite mer bekvämt kan du bo i någon av Gränslandets hytter och turiststugor. Till vissa måste du låna nyckel i förväg och laga din egen mat. På andra ställen finns mer service.
Läs mer »

Länkar

Läs mer om allemansrätten i Sverige här »

Läs mer om allemansrätten i Norge här »

Läs mer om fjällsäkerhet och lämplig utrustning:

Fjällsäkerhetsrådet »

Innovasjon Norge »

Pedagogisk treffsted Namdalen »

 

Boktips

Ahlström, I. 2008: Allt om allemansrätten. Friluftsplanering, Solna.

Bra kartor...

... måste du ha med dig på turen. Här är några tips och länkar.

Lantmäteriets fjällkartor »

Z 59 Rogen 1:50 000
W 51 Grövelsjön 1:50 000
Z 8 Helags-Funäsdalen-Rogen 1:100 000
W 1 Grövelsjän-Lofsdalen 1:100 000

Ugland IT Group och DNT »

Turkart nr. 42720 Røros Feragen 1:50 000
Turkart nr. 42721 Femunden nord 1:50 000
Turkart nr. 42722 Femunden sør 1:50 000

Stör inte renarna!

  • I renbetesfjäll måste hunden hållas kopplad!
  • Om du ser en renhjord på vandring, sätt dig ner så att du inte skrämmer dem. Om de betar lugnt, håll dig på avstånd så stör du inte.
  • Snöskotrar måste lämna företräde åt renhjordar.

Om du får syn på en myskoxe...

... måste du hålla ett avstånd på minst 100 meter. Runt djuren i Sverige finns ett rörligt djurskyddsområde. I Norge finns en generell aktsamhetsgräns på 200 meter. Det är för myskoxarnas skull och för din säkerhet!

Sopor...

... tar du självklart med dig tillbaka!

Leave nothing but footprints, take nothing but photos, kill nothing but time!