Gränslandet

Uråldrig lägerplats? Foto: Naturcentrum AB.Uråldrig lägerplats? Foto: Naturcentrum AB.

Tälta och leva lägerliv

Det finns många fina tältplatser i Gränslandet men det kan var långt mellan dem. Och det är inte alltid lätt att sätta upp ett tält på blåsigt kalfjäll eller i extremt stenig blockterräng. Börja därför leta efter en lämplig plats i god tid!

Lägerplatser

Som en service åt besökare finns några iordningställda lägerplatser. På dessa finns eldstad, plats för tält och ibland ett vindskydd där du kan söka skydd för väder och vind. Du får övernatta tillfälligt men inte stanna en längre tid på samma plats. Alla är välkomna, även om någon annan redan är där!

Känsliga fåglar

Storlom och fiskgjuse lämnar boet när människor kommer nära. Undvik att slå läger om du ser en lom eller fiskgjuse i närheten.

Middagsdags. Foto: Kentaroo Tryman.Middagsdags. Foto: Kentaroo Tryman.

Lägerplatser...

... redovisas på kartorna som du hittar under fliken KARTOR »

Du får tälta nästan överallt men inte här!

  • I Töfsingdalens nationalpark får du inte tälta eller sätta upp vindskydd eller annan liknande anordning 600 meter från Töfsing eller 600 meter från sjöar och vattendrag från och med Storån uppströms mot Hävlingen.
  • Invid Töfsingen, Stora Våndsjön, Hävlingen, Storåns övre lopp och Burusjön om det inte finns en iordningställd lägerplats.
  • På öar i Femundsmarka nasjonalpark.
  • Nära fågelbon.
  • Nära låsta stugor eller kojor eftersom de oftast är privata.

Arrangör av organiserade turer...

... har ett särskilt ansvar.   I Norge måste grupper alltid använda särskilt iordningställda lägerplatser. Kontakta fylkesmannen för mer information.

Vid större eller återkommande arrangemang i Sverige bör man samråda med länsstyrelsen. Vad som gäller för organiserat friluftsliv i Sverige kan du läsa mer om här »