Gränslandet

Kalfjällsterräng. Foto: Naturcentrum AB.Kalfjällsterräng. Foto: Naturcentrum AB.

Det dramatiska kalfjället

Allting blir mer dramatiskt på kalfjället. Utan skyddande träd får stormarna fritt spelrum och snön driver ihop till djupa snölegor som kan ligga kvar långt in på sommaren. Det är bara lågvuxna buskar och ris som klarar kalfjällets hårda vindar och magra jord. Högst upp på topparna är det ren stenöken där endast lavar och enstaka ormbunkar överlever.

I norra delarna av Gränslandet utmärks stora delar av kalfjället av sin stenighet, även i lågfjällsterrängen. Längre söderut, på Städjan, Nipfjället och kring Grövelsjön finns mer inbjudande och lättvandrade kalfjäll med mjukt gungande ris.