Gränslandet

Timmerhuggning har format dessa glesa skogar. Foto: Naturcentrum AB.Timmerhuggning har format dessa egendomligt glesa skogar. Foto: Naturcentrum AB.

Timmerhuggning

Stora skogsavverkningar har genomförts i Gränslandet under drygt 300 år, med start då Røros kopparverk grundades 1644. Först var det smältugnarnas omättliga behov av ved som skulle mättas. Senare har skogsbolag velat komma åt det värdefulla timret. Självklart har alla avverkningar satt sin prägel på Gränslandets skogslandskap.

Den sista timmerhuggningen

Så sent som på 1950-talet gjorde Statens Skoger en stor avverkning kring Rogen. Det var för övrigt en av de sista större timmerhuggningarna i Norge och Sverige som utfördes på gammalt vis med häst, yxa och timmersvans. Huggarna vandrade ut i skogen och bodde där under hela vintern i små timmerkojor. Under loppet av fyra år höggs 20 000 kubikmeter virke på detta vis.

De finaste och grövsta tallarna valdes ut för att flottas iväg. Kvar lämnades tallar med dålig virkeskvalité, till exempel murkna, sneda och vinda träd. Därför kan man, trots de stora avverkningarna, fortfarande se urgamla tallar.

200 000 kubikmeter timmer på rot, köpte företaget Kiær & Mathiesen Ltd. i trakterna av Femund år 1904.
Det mesta flottades över Femunden genom Tømmerenna.