Gränslandet

Forbönder

Under självhushållets tid levde folk av det som gården gav, men några saker behövde man byta till sig. Därför reste böndern i långa led av slädar om vintern, på så kallade forbonderesor.

En av Nordens största marknader fanns och finns fortfarande i Røros. År 1855 kom några tusen personer dit för att köpa, byta eller sälja varor som skinn, salt, smycken, lin och hästar. Numera har marknaden närmare sjuttiotusen besökare varje år. Skinn och smycken säljs fortfarande, men inte lika mycket salt!

Förr var marknaden ett viktigt avbrott i vardagen, och för många den enda chansen att träffa folk från andra trakter. Brännvinet flödade och ungdomarna lärde sig att dansa Rørospols.

I början av 1900-talet nådde landsvägar och järnvägar längre ut i bygderna och snön blev inte lika viktig som transportväg. Forbonderesorna upphörde. Men 1981 reste en grupp moderna forbönder till Røros marknad från Klövsjö i Jämtland. Föreningen Forbonden samlar sedan dess årligen slädar, hästar och folk som vill hålla liv en tradition som en gång var viktig i Gränslandet och i andra trakter.