Gränslandet

Nordvika

Nordvika ligger ensligt beläget vid norra änden av Femunden, men när gården byggdes på 1700-talet var läget mer centralt, mitt emellan Røros och Femundshyttan. Från Røros kördes slädar hela vintrarna med kopparmalm till Nordvika, där den fick ligga tills sjön blev isfri. När isen släppt kördes malmen på pråmar till hyttan, där den smältes och förädlades till koppar. Sedan kördes kopparen tillbaka till Nordvika igen. Omlastningsplatsen går fortfarande att se eftersom spillet av den giftiga kopparen har gjort att ingenting växer.

Denna långa resa med tunga stenar motiverades av att det behövdes enorma mängder ved för att smälta kopparmalmen. Och det fanns betydligt mer ved kvar i trakterna kring Femunden än i Røros trädfattiga omgivningar. Därför kördes koppar och malm fram och tillbaka i nästan 100 år.

Människor, hästar och oxar, alla övernattade i Nordvika. När elden slutligen slocknade i Femundshyttan kom istället flottare och skogsarbetare. Det fanns totalt 42 stallplatser och långt fler sovplatser i huset.

Gården brukades fram till 1958 men används numera endast som fritidshus. Vid omlastningsplatsen finns en rastplats med bord och bänkar.