Gränslandet

Den Norske Turistforening driver sedan 1926 turisthytte på den södra gården. Foto: Naturcentrum AB.Den Norske Turistforening driver sedan 1926 turisthytte på den södra gården. Foto: Naturcentrum AB.

Svukuriset

Svukuriset är en populär utgångspunkt för många besökare till Femundsmarka. Den består av två gårdar, på den norra bedrivs ännu jordbruk. Den södra gården köptes av Den Norske Turistforening redan 1926, långt innan man började märka ut leder i trakten. Numera finns leder från gården i alla riktningar, bland annat upp på toppen av Stor-Svuku och till de fina fiskevattnen i Revlingsjøane.

Svukuriset var ursprungligen säter under gården Ryen, en av gårdarna vid Femundshytten. När smältverket lade ner flyttade folket från Ryen till Svukuriset. Platsen har fått sitt namn efter den täta och risiga skogen som växer söder om Stor-Svuku.