Gränslandet

Mjölkproduktion på fäboden. Foto: Naturcentrum AB.Mjölkproduktion på fäboden. Foto: Naturcentrum AB.

Valdalsbygget

Den gamla fjällgården Valdalsbygget ligger alldeles intill gränsen till Norge. Hit flyttade norrmannen Per Perssen Lillebo och hans hustru Dordi på 1830-talet. Familjen bestod år 1865 av nio personer, en häst, nio kor, tio får och fyra getter. Vinterfoder till djuren slogs vid Gammeldalen och Valdalsbygget och på de vidsträckta myrarna i söder. Familjen var bofast på Valdalbygget i tre generationer fram till 1922. Därefter användes Valdalsbygget som fäbodvall fram till 1958.

Nu sjuder Valdalsbygget åter av liv. På väg till vallen välkomnas du av ljudet från fjällkornas bjällror. Kring de grå byggnaderna springer getter under sommarmånaderna. Gården är väl bevarad. Här står nästan alla hus som behövdes på en traditionell gård: boningshus, vinterfjös, lador, stall, sommarfjös och ett litet hus vid bäcken för att kyla mjölken. Rester av en tjärdal och en jordkällare finns också.

Om Valdalsbygget berättas många spännande historier. Inristat på boningshusets ytterdörr finns namnen på de soldater som vistades i området under andra världskriget. Värdfolket kan berätta mer om detta och annat intressant om platsen.

Gården ägs numera av Statens Fastighetsverk och utarrenderas till värdfolket som driver fäbodbruket på traditionellt sätt. De har sina djur här på sommarbete och sköter en liten servering med egentillverkade produkter. Här finns också en raststuga som är öppen året runt.