Gränslandet

Idre samebys renar vid Städjan. Foto: Benny Jonsson.Idre samebys renar vid Städjan. Foto: Benny Jonsson.

Samebyar och renbetesdistrikt

En sameby är inte en by i betydelsen en samling hus. Det är en ekonomisk sammanslutning mellan renskötande samer som verkar i ett område. Varje sameby har ett byområde för renbete. Samebyns ändamål är att för medlemmarnas gemensamma bästa ombesörja renskötseln inom byns betesområde.

På samiska kallas sameby även för sijte. På norska sidan finns även en indelning i så kallade renbetesdistrikt.

Samebyar och renbetesdistrikt i Gränslandet

Gränslandet inom Sør-Trondelag fylke ingår i Femund reinbeitesdistrikt. Det är vinterbetesmark för renar som tillhör samerna i Saanti Sijte och Gåebrien Sijte.

Gränslandet inom Hedmark fylke ingår i Elgå reinbeitesdistrikt. Det är åretruntbetesmark för renar som tillhör Svahken Sijte.

Gränslandets nordöstra delar är viktig sommarbetesmark för renar tillhörande Ruvhten Sijte.

Stora delar av Gränslandet, från Rogen till Städjan är sommarbetesmark för renar tillhörande Idre sameby. Samebyn har även vinterbetesmarker kring Städjan och Fjätervålen.