Gränslandet

Senaste nytt

Tänk på att tältning och eldning inte är tillåtet överallt

den . .

Tänk på att det enbart är tillåtet att elda och tälta vid särskilda tältplatser när du besöker delar av Långfjällets- och Rogens naturreservat. Det gäller sjösystemet vid Hävlingen och ned längs Storån i Långfjället och kring Rogen och Bredåsjön med flera i Rogens naturreservat.

Området med restriktioner är rödstreckat på kartan. Lägerplatserna är utmärkta med röd triangel på fjällkartan, och har en vindskyddssymbol/stugsymbol på nedstående kartor. Anledningen till restriktionerna är att hit kommer flest besökare, och vi vill begränsa slitaget på den känsliga naturen kring vattendragen till lägerplatserna.

   taltforbud langfjallet ny

taltforbud rogen