Gränslandet

Skylt vid Käringsjön. Foto: Naturcentrum AB.Skylt vid Käringsjön. Foto: Naturcentrum AB.

Här börjar Skandinaviens största vattendrag

Småsjöarna kring Rogen är källflöden till Göta älv, som är Sveriges och Skandinaviens längsta vattendrag från källan till havet. Vatten från otaliga småsjöar samlas i Rogen och rinner sedan vidare genom åarna Røa och Grøtåa till Femunden. Från Femunden flyter Femundselva söderut till Trysilelva och Klarälven. Vattnet når så småningom Göta älv.

Men Femunden avvattnas också norrut, genom Tømmerenna. Vattnet rinner vidare genom Feragselva och når så småningom Glomma som är Norges och Skandinaviens vattenrikaste vattendrag.

Myskelsjön är källflöde till Mysklan, som mynnar i Tännån och rinner vidare till Ljusnan.
Hävlingen och Storån är källflöden till Dalälven.