Gränslandet

Så här stilla är Rogen bara några dagar per år. Foto: Naturcentrum AB.Så här stilla är Rogen bara några dagar per år. Foto: Naturcentrum AB.

Rogen - stor och kristallklar

Rogens yta är 35 kvadratkilometer. Det är svårtillgänglig och spännande sjö med otaliga vikar, öar och skiftande stränder. Här och var, främst på den nordöstra sidan, finns mjuka sandstränder med kristallklart vatten. Det är de näringsfattiga omgivningarna som gör sjövattnet så klart.

Stränderna är steniga och svårframkomliga. Det lättaste sättet att utforska sjön är med kanot, men en varning måste utfärdas för det nyckfulla vädret. Det kan blåsa upp snabbt och utan förvarning! Det sägs att sjön bara ligger spegelblank vid några tillfällen per år.

Rogen och kringliggande vatten hyser en rik fiskfauna med öring, röding, harr, sik, abborre, gädda och lake.