Gränslandet

En del av de restaurerade timmerrännorna. Foto: Naturcentrum AB.En del av de restaurerade timmerrännorna. Foto: Naturcentrum AB.

Tømmerrenna

På kopparverket i Røros eldades smältugnarna dag ut och dag in under 1600-talet och början av 1700-talet. Kopparverket hade snart slukat de närmaste skogarna och krävde virke från annat håll.

Ny väg för timmer...

1714 började man gräva en flottningskanal mellan Femunden och Feragen för att kunna flotta mer ved till Røros. Man byggde också timmerrännor i trä mellan Feragen och Store Langtjern, och vidare till Lille Langtjern.

Kanalen och timmerrännorna var i bruk långt efter det att Røros kopparverk slutat använda dem. När kopparverket började elda med stenkol på 1800-talet dök istället skogsbolagen upp. Leden var dock inte helt pålitlig. Om vårfloden var liten kunde det hända att timret inte kom fram under en flottningssäsong. De sista stockarna flöt här så sent som 1973. Sedan förföll timmerrännorna, men på 1990-talet byggdes en kopia av de gamla rännorna.

Till många paddlares förtret är de lite för smala för att dra kanoter i men längs några av dem finns en ”dragräls” av stockar. Det finns också fler öppna buer som ursprungligen var bostäder åt flottarna. Dessa står nu öppna för paddlare och vandrare att tillfälligt besöka.

… och för fiskar

Mellan Femunden och Feragen gick en vattendelare, där flöt inget vatten innan timmerrännorna byggdes. Femundens vatten rann österut, in i Sverige, medan Feragens vatten flöt västerut mot Glomma, Norges största vattensystem. Men så förenades öst och väst 1715! När vattnet började rinna från Femunden till Feragen fick det inte bara betydelse för timmerflottningen, utan också för flera fiskarters utbredning. Gädda, aborre, sik, harr, lake och elritsa tillhör en grupp östliga fiskar som etablerat sig i Sverige och östra Norge efter istiden. Den här gruppen fiskar kallas ibland Femundsjöfiskarna. När rännan mellan Femunden och Feragen öppnades så vandrade dessa fiskarter över i Feragen och vidare ut Glomma.

Boktips

Jäggi, S. & Johansen, T. 1997: Fløtningshistorie i Femundsmarka.

Timmerrännorna...

... tillhör FN-organet UNESCO:s världsarv. De är inte avsedda att dra kanoter i!